Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Науково-технічна бібліотека НТУУ “КПІ”


Третя міжнародна школа-семінар

"Сучасні інформаційні технології для бібліотек
та менеджмент науково-освітніх мереж"


За підтримкою Tempus-Tacis CP-20552-99

9 - 12 квітня 2001

Київ, Україна


Список учасників школи-семінару

Час

Секція 1: Менеджмент бібліотечних інформаційних систем

Секція 2: Менеджмент телекомунікаційних мережевих систем

9 квітня

11:00 - 11:30

Якименко Ю.І., Перший проректор НТУУ"КПІ". Вступне слово

11:30 - 12:00

Шрайберг Якiв Леонiдович, президент Міжнародної Асоціації користувачів та разробників електронних бібліотек та нових інформаційних технологій, президент Міжнародного бібліотечного, інформаційного та аналітичного центру, перший заступник директора ДПНТБ Росії. Впровадження інформаційних технологій у бібліотеках на сучасному етапі

12:00 - 14:00

Сабина Тротт. Комплектування за допомогою локальної бібліотечної системи (.pdf, 147 k)

14:00 - 15:00

Обідня перерва

15:00 - 17:00

Сабина Тротт. Недрукована інформація в сучасних бібліотеках: комплектування, каталогізація та видача (.pdf, 165 k)

Кисельов Я.Ю., Гальчинский Я.Л. Менеджмент університетської мережі. Сегментація та розподіл ІР-адрес, менеджмент маршрутизації (Static, RIP, OSPF, IGRP). Використання NAT. Тестування маршрутів.

Кисельов Я.Ю., Гальчинский Я.Л. Практичні заняття з менеджменту в комп’ютерному класі UNIX – серверів.

10 квітня

10:00 - 11:30

Проф. Лойен. Концептуальний та практичний менеджмент інформаційних та телекомунікаційних технологій

11:30 - 13:00

Галаган Д.В. Бібліотеки майбутнього (.pdf, 160 k)

13:00 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 16:00

Костенко Л.Й., зав. відділом автоматизації НБУ ім.В.І.Вернадського. Електронна бібліотека: теоретичні аспекти та перший практичний досвід

Галаган В.Г. Технології університетських мереж (архітектури, технічні засоби, програмне забезпечення, менеджмент)

16:00 - 17:00

Воскресенська Г.П., зав. відділом Національної парламентської бібліотеки України, Санжак С.В., зав.відділом автоматизації Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки. Метадані. Дублінська ініціатива створення комплекту метаданих. Демонстрація сторінки

Домбругов М.Р. Фінансовий менеджмент масштабних комп’ютерних мереж.

11 квітня

10:00 - 11:00

 

11:00 - 12:00

Дригайло В.Г., директор НТБ НТУУ “КПІ”, Президент Української бібліотечної асоціації. УБА після звітно-виборчої конференції. Пріоритети розвитку

12:00 - 13:00

Тимофєєв В.І., заст. Першого проректора НТУУ"КПІ". Інформаційне наповнення мережі УРАН, включаючи електронні бібліотеки та дистанційне навчання

13:00 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 15:30

Пашкова В.С., директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент УБА. Доступ до INTERNET як бібліотечна послуга

Саприкін О.А., викладач Київського національного університету культури і мистецтв. Бібліотеки як складова частина порталу “Культура та мистецтво”

Галаган В.Г., Кисельов Я.Ю. Технології останньої милі в комп’ютерних мережах. Канали комп’ютерних мереж.

15:30 - 17:00

Рудзський Л.З., Президент Київської асоціації користувачів системи ІРБІС та бібліотечно-інформаційних технологій. Процес підготовки та створення анотованого бібліографічного покажчика україномовних ресурсів INTERNET

Березна Т.І., виконавчий директор Київської асоціації користувачів системи ІРБІС та бібліотечно-інформаційних технологій. WEB-технології як засіб управління та пропаганди бібліотечних ресурсів

Галаган В.Г., Кисельов Я.Ю. Практика управління WAN каналами, менеджмент модемів та Cisco роутерів з WAN – каналами.

12 квітня

10:00 - 12:00

Виступи представників регіональних вищих навчальних закладів. Атестація учасників.

12:00 - 13:00

Прийняття рішень.
Якименко Ю.І. Закриття III Школи-семінару