Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Науково-технічна бібліотека НТУУ “КПІ”


Четверта міжнародна школа-семінар

"Сучасні інформаційні технології для бібліотек
та менеджмент науково-освітніх мереж"


За підтримкою Tempus-Tacis CP-20552-99

1 - 4 жовтня 2001

Київ, Україна


Список учасників школи-семінару

Час

Секція 1: Менеджмент бібліотечних інформаційних систем

Секція 2: Менеджмент телекомунікаційних мережевих систем

1 жовтня

10:00- 10:30

Якименко Ю.І., НТУУ"КПІ" (Україна), Erger J. RWTH Aachen (Germany). Офіційне відкриття

10:30- 11:00

Сенченко М.І. Особливості впровадження інформаційних технологій в бібліотеках

11:00- 11:30

Скнар В.К. Центр безперервної бібліотечної освіти та можливості професійного розвитку бібліотекарів

11:45- 12:15

Архипська О.І. Нові можливості проекту "Електронна інформація для бібліотек України - доступ до баз даних компанії EBSCO Publishing"

12:15- 13:00

Рудзський Л.З. Про підготовку кадрів користувачів автоматизованих бібліотечних ІПС (на прикладі використання системи "ІРБІС")

13:00- 14:00

Обідня перерва

14:00- 17:00

Дригайло В.Г., Волинець В.М. Тренінг "Розробка програми впровадження сучасних інформаційних технологій в практику університетської бібліотеки". Ч. I

Галаган В.Г. Тенденції, перспективи і стратегія розвитку телекомунікаційної інфраструктури УРАН. Впровадження нових сервісів, інтеграція сервісів

Тимофєєв В.І. Дискусія та обговорення тенденцій, перспектив та стратегії розвитку інфраструктури УРАН.

2 жовтня

10:00- 10:30

Санжак С.В. Тенденції в процесах інтеграції бібліотечних ресурсів на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій

10:30- 11:00

Процикевич І.А. Менеджмент регіональних мереж

11:00- 11:30

Васильченко С.Л. Мережеве навчання та використання інформації: досвід Сполученого Королівства

11:45- 12:20

Малюкова І.Г. Використання електронних бібліотек як складової інформаційного наповнення дистанційного навчання

12:20- 13:00

Валуйський В.М. Інформаційне та програмне забезпечення дистанційного навчання

13:00- 14:00

Обідня перерва

14:00- 17:00

Верцанова О.В. Досвід впровадження сучасних інформаційних технологій в бібліотеках університетів України

Виступи представників регіональних бібліотек 

Єрмолаєв В.А. Досвід та перспективи розвитку інформаційних ресурсів в регіональних науково-освітніх мережах

Домбругов М.Р. Фінансовий менеджмент УРАН, політика та практика формування цін за послуги

Інформація з регіонів про стан телекомунікаційних мереж науково-освітньої сфери та шляхи інтеграції в УРАН

3 жовтня

10:00- 10:30

Тимофєєв В.І. Перспективи розвитку інформаційної інфраструктури УРАН

10:30- 11:00

Галаган В.Г. Менеджмент канальних ресурсів мереж

11:00- 11:30

Щетінін В.П. Менеджмент регіональних інформаційних систем

11:45- 13:00

Виступи представників університетів і бібліотек про досвід впровадження інформаційних технологій

13:00- 14:00

Обідня перерва

14:00- 15:30

Волинець В.М., Верцанова О.В. Тренінг "Розробка програми впровадження сучасних інформаційних технологій в практику університетської бібліотеки". Ч. II

Кисельов Я.Ю. Організація та досвід реалізації технічного адміністрування УРАН та мережі НТУУ

Галаган В.Г. Програма реалізація проекту Створити регіональні вузли комп'ютерної інформаційної мережі освіти, науки і культури "НПІ-2001". Грант НАТО - фаза ІІІ

Тимофєєв В.І. Обговорення шляхів виконання проекту, обмін інформацією між представниками регіонів, прийняття рішення

4 жовтня

9:30- 11:30

Круглий стіл учасників семінару. Виступи, обговорення, прийняття рішень

11:45- 13:00

Підведення підсумків, закриття семінару

14:00- 17:00

Відвідання інформаційних та телекомунікаційних центрів м. Києва