СПІЛЬНА ПОСТАНОВА
Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України

"Про створення Асоціації користувачів телекомунікаційної мережі і "Центру Европейської інтеграції"

від 20.06.1997

З метою сприяння інтеграції України в міжнародний інформаційний простір, розробки проектів в сфері освіти и науки з залученням ресурсів і досвіду західних партнерів, координації робіт по створенню телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки з виходом до Internet , на підставі спільних рішень конференцій 23-27 квітня і 23-26 травня 1997р. в НТУУ «КПІ» за участю спеціалістів з провідних університетів і наукових установ Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, а також організацій країн Європейської спільноти, зокрема НАТО,

Президія Національної Академії наук України і Колегія Міністерства освіти України

П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь :

Створити Асоціацію користувачів телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки України з координуючим «Центром Європейської інтеграції» в м. Києві.

Президент НАН України

акад. Б.Є.Патон

Міністр освіти України

акад. М.З.Згуровський