Засідання Координаційної ради та Технічного комітету Асоціації УРАН 26.08.1999

Пункти порядку денного, по яких приймались рішення

 1. Розробка та прийняття рішень відносно забезпечення самофінансування мережі УРАН.
 2. Модернізація системи взаємодії регіональних вузлів УРАН, прийняття додаткових угод.
 3. Розробка планів по підключенню користувачів до мережі.
 4. Коррекція тарифної системи на надання послуг.
 5. Уточнення проекту по доустаткуванню УРАН на другому етапі реалізації гранту від НАТО, а також з використанням технічних засобів, одержаних від Cisco System на підтримку УРАН.
 6. Розробка планів розвитку УРАН на третьому етапі реалізації проекту НАТО у 2000-2001 році.
 7. Впровадження системи моніторінгу та обліку трафіку в УРАН.
 8. Впровадження системи розподілу трафіку в УРАН пропорційно замовленому користувачем (зокрема, frame relay).
 9. Маршрутизація в УРАН, розподіл адресного простору, підключення користувачів з неагрегованими адресними зонами.
 10. Впровадження BGP маршрутизації та автономних систем.
 11. Впровадження супутникового каналу.
 12. Взаємодія з територіальними мережами, автономними системами та DNS.
 13. Політика та техніка PROXY (WWW, FTP ...).
Рішення по п. 1, 2, 3 порядку денного

Для реалізації принципу самофінансування мережі УРАН в розрізі поточних витрат (канали Інтернет, міжміські та міські канали, заробітна плата працівників) і у звязку с запуском та оплатою каналу в Інтернет, каналів до Одеси, Харькова, Львова, Дніпопетровська, регіональні вузли беруть на себе зобов’язання підключити до мережі УРАН у вересні та жовтні 1999 року не менше ніж кількість користувачів, визначених у наступній таблиці:

Назва вузла УРАН

Місячна оплата за кожного підключеного користувача з ПДВ

Вересень 1999

Жовтень 1999

Мінімальна кількість користувачів

Мінімальна обов'язкова сума всього

Мінімальна кількість користувачів

Мінімальна обов'язкова сума всього

1. ЦЕІ

1700

2

3246

4

2705

2. ДУ "ЛП"

1224

3

3246

3

2705

3. НГАУ

1224

3

3246

4

2705

4. ХДПУ

1224

3

3246

5

2705

5. ОДПУ

1224

2

3246

3

2705

6. ДонДТУ

1224

0

-

2

2705

Якщо із-за якихось причин вказана кількість не буде набрана, то Регіональні вузли повинні будуть сплатити до ЦЄІ суми, необхідні для покриття витрат ЦЄІ у вересні та жовтні 1999 (щомісячна сума витрат у вересні та жовтні 16228 гривень разом з ПДВ).

У вересні сума розподіляється між 4-ма регіональними та центральним вузлами (виключаючи Донецкий вузол, що не готовий ще для надання послуг), а у жовтні – між 5-ма, включаючи Донецький, та Центральним. Таким чином, мінімальна сума, що повинна бути сплачена кожним регіональним вузлом, окрім Донецького, у вересні – 3246 гривень разом з ПДВ. Сума у жовтні - 2705 гривень.

Вказані суми повинні бути внесені згідно з договорами між ЦЄІ та Регіональними вузлами не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Вказане рішення оформляється відповідними додатковими угодами до договорів.

Рішення по п. 4 порядку денного

У звязку з діяльністю УРАН по підключенню користувачів, та намагаючись підтримувати якість каналів УРАН на рівні кращих провайдерів Інтернет в Україні (тобто не гірше ніж 30% середня загрузка каналу по відношенню до фізичної швидкості), впровадити нову систему тарифів з обмеженням на трафік через інтерфейс, а також ввести нічні розцінки для зменшення нагрузки в денний час. При цьому базова оплата за 64 кбіт 1700 гривень на місяць збереглась на раніше визначеному рівні.

Ввести також розцінки для підключення до УРАН без виходу в Інтернет для організацій, що бажають використовувати інформаційні ресурси УРАН та його користувачів. Розцінки розраховані, виходячи з витрат УРАН, за виключенням оплати зовнішнього каналу.

Регіональний вузол має право на зменшення оплати, яка збирається з користувача шляхом розширення в меншу сторону (менше ніж 10%) коєфіціету нагрузки на інтерфейсі при фізичній швидкості не більше як 64 кбіт. Оплата за такі послуги визначаєтся шляхом пропорційного зменшення оплати, вказаної у колонці для 10% нагрузки.

Приклад:

Оплата при підключенні користувача на фізичній швидкості 64 кбіт при нагрузці 4% буде становити 710 * 4% / 10% = 284 гривні за місяць.

Рішення по п. 5.

За рахунок коштів гранту НАТО доустаткувати УРАН технічними засобами.

Забезпечити Донецький вузол роутером типу Cisco 2611 та сервером.

Забезпечити Регіональні вузли модемами типу Tainet DT128 для підтримки користувачів ( по 4-ри модеми на кожний регіональний вузол).

Збільшити оперативну пам’ять роутерів для впровадження BGP маршрутизації та default less роутингу на зовнішніх каналах УРАН.

Підтримати перших користувачів УРАН шляхом безкоштовної передачі в користування на період абоненського обслуговування технічних засобів фірми Cisco System, одержаних від фірми у вигляді благодійної допомоги для підтримки мережі УРАН.

Підтримка може бути у вигляді або модему Tainet DT128, або роутера Cisco 2517, або мосту Cisco 1001. Підтримку слід надавати користувачам, що використовують підключення до УРАН по синхронному протоколу на швидкості не менше 64 кбіт при нагрузці на інтерфейс не менше 30%, або аналогічному по абоненській платі підключенню.

Рішення по п. 6.

Зважаючи на плани по підтримці мережі УРАН у 2000 році на третьому етапі розвитку мережі, вирішено запланувати розвиток зовнішніх каналів мережі – нарощування швидкості доступу до Інтернет до величини 2 Мбіти і більше, а таком нарощуання швидкості вхідного потоку за рахунок космічних каналів до величини 8 Мбіт та впровадити розподілену систему космічних приймальних станцій в кожному регіональному вузлі. Такий розподіл вхідного трафіку дасть можливість заощадити наземні міжміські канали.

Вирішено зібрати до 10 вересня пропозиції Регіональних вузлів по перспективному розвитку, а Технічному комітету розробити Проект фінансової підтримки на 2000 рік та направити до відділу наукових програм НАТО.

Рішення по п.п. 7, 8

Впровадити систему обліку трафіку на інтерфейсах роутерів УРАН для забезпечення підтримки інформацією нової системи тарифів. При цьому система обліку повинна диференціювати трафік по IP адресах та по часу доби. Пропонується впровадити програмний продукт Traffic Director фірми Cisco System, одержаний по благодійній допомозі. Друга можливість – розробка власного програмного продукту на основі використання даних роутерів через протокол SNMP. Цю можливість зобов’язується реалізувати ЦЄІ.

Використати практичний досвід спеціалістів з Харькова по моніторингу трафіку.

Для рівномірного розподілу полос магістральних каналів між користувачами запланувати впровадження протоколу Frame Relay на канальному рівні на магістральних каналах, що дозволить забезпечити росподіл трафіку пропорційно заявленому та оплаченому користувачем. Вказаний протокол реалізується останніми версіями программного забезпечення роутерів Cisco.

Рішення по п.п. 9, 10.

Зважаючи на те, що багато потенційних користувачів УРАН мають свої, закріплені за ними, блоки IP адрес, задачу іх маршрутизації потрівно вирішувати шляхом включення останніх в автономну систему УРАН та використання BGP протоколу маршрутизації.

При підключенні до УРАН нового користувача виділяти йому необхідний блок IP адрес згідно з правилами RIPE, використовуючи систему трансляції ІР адрес, тобто виділяючи ІР адреси для серверів та зовнішніх роутерів.

Використовувати ІР фільтрацію зовнішнього трафіку при підключенні до УРАН користувачів без доступу до Інтернет.

Настроїти BGP маршрутизацію з АС Харкова.

Найближчим часом отримати власну AS (автономну систему) для мережі УРАН. Запровадити BGP маршрутизацию з Укртелеком.

Рішення по п. 11.

Впровадити супутниковий канал з прийомом трафіку в Центральному вузлі УРАН для збільшення пропускної здатності зовнішнього каналу, як було заплановано в гранті НАТО на 1999.

Оплату трафіку на перші декілька місяців забезпечує НАТО, в подальшому забезпечити самофінансування за рахунок підключення користувачів.

Рішення по п. 12.

Всі університети залишаються у своїх міських доменах (наприклад: ntu-kpi.kiev.ua)

Використовувати домен uran.net.ua для устаткування мережі УРАН

Завести декілька secondary DNS серверів для мережі УРАН у тому числі і у мережі DFN . Забезпечити резервування DNS мережі УРАН на всіх її регіональних серверах DNS.

Забезпечити relaying для електронної пошти мережі УРАН, домовитись про це з декількома зовнішніми ISP (провайдерами сервісу інтернет).

У ВУЗах – абонентах УРАНу “розвернути” наявні інформаційні ресурси “обличчам” до мережі УРАН (вказати роутери УРАН як default gateway).

Рішення по п. 13.

Обов”язково використовувати PROXY для сервісів WWW, FTP, що дозволяє знизити трафік як зовнішнього, так і внутрішнього каналів. PROXY сервер центрального вузла працює вже з липня 1999 і повинен накопичувати інформацію до якої часто звертаються користувачі.

PROXY сервери регіональних центрів також повинні використовуватись користувачами для заощадження трафіку магістральних каналів.


Голова координаційної ради УРАН              Якименко Ю.І.

Заступник голови технічного Комітету         Галаган В.Г.