Міністерство освіти України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


Робоча нарада вищих навчальних закладів України

"Розвиток інформаційної комп'ютерної мережі закладів освіти та науки України"

14 жовтня 1999, 10:00-15:00

Національний технічний університет України "КПІ",
252056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, корп.1, Зал засідань вченої ради


Мета наради:

 • Аналіз розвитку інформаційних комп'ютерних технологій у сфері освіти та науки
 • Аналіз стану і перспектив створення національної компьютерної мережі для науки та освіти.
 • Презентація компьютерної мережі УРАН (Ukrainian Research and Academic Network)
 • Прийняття рішень.

Організаційний комітет:

 • Холод Борис Іванович - перший заступник Міністра освіти
 • Горобець Юрій Іванович - заступник Міністра освіти
 • Згуровський Михайло Захарович- ректор НТУУ "КПІ"
 • Якименко Юрій Іванович - перший проректор НТУУ "КПІ"
 • Ільченко Михайло Юхимович - проектор НТУУ "КПІ" з наукової роботи
 • Тимофеєв Володимир Іванович - заступник першого проректора
 • Циганок Борис Архипович - начальник Управління міжнародних зв'язків.

Секретаріат: Ірина Рихальська, Валентина Дьяченко, Ігор Бороденко,
т. (044) 241-76-66, e-mail: irina@ntu-kpi.kiev.ua копія post@ntu-kpi.kiev.ua, факс (044) 241-76-77, 241-86-38.

10:00

Холод Б.І., д.т.н. проф., Перший заступник міністра освіти України. Відкриття наради.

10:15

Згуровський М. З., академік НАН України, д.т.н., проф., Ректор НТУУ "КПІ". Стан та перспективи розвитку інформаційних комп'ютерних систем в Україні

10:35

Якименко Ю. І., академік НАН України, д.т.н., проф., Перший проректор НТУУ "КПІ". Про стан реалізації проекту української мережі закладів науки і освіти "УРАН"

10:55

Ільченко М. Ю., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ". Можливості використання телекомунікаційної системи МІТРІС для інформатизації вищих навчальних закладів.

11:15

Демонстрація можливостей мережі УРАН.

11:30

Демонстрація можливостей системи МІТРІС.

11:45

Виступи учасників наради.

12:45

Прийняття рішень

13:00

Обідня перерва.

14:00

Ознаймлення з експозицією Державного політехнічного музею України.

14:45

Від'їзд учасників наради