URAN Network

Network Topology

 

Lutsk

Zhytomyr

Kiev

   

Lviv

Khmelnitsky

 

Poltava

Kharkiv

 

Kamianets-Podilsky

Dnipro

Zaporizhia

Donetsk

Odessa

Mykolaiv

Kherson

Simferopol

Sevastopol