Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Науково-технічна бібліотека НТУУ “КПІ”


П'ята міжнародна школа-семінар

"Сучасні інформаційні технології для бібліотек
та менеджмент науково-освітніх мереж"


За підтримкою Tempus-Tacis CP-20552-99

25 - 28 лютого 2002

Київ, Україна


Список учасників школи-семінару

Деякі статистичні дані стосовно учасніків п'яти шкіл-семінарів

Збірка матеріалів п'яти шкіл-семінарів (.pdf, 1313 k)

Час

Секція 1: Менеджмент бібліотечних інформаційних систем

Секція 2: Менеджмент телекомунікаційних мережевих систем

25 лютого

10:00 - 10:30

Якименко Ю.І., Перший проректор НТУУ"КПІ". Офіційне відкриття.

10:30 - 11:15

Пашкова В.С. Роль бібліотек в організації дистанційного навчання

11:30 - 12:15

Скнар В.К. Порівняльний аналіз ефективної реалізації проектів "Інтернет в бібліотеках LEAP"

12:15 - 13:00

Костенко Л.Й. Система електронних бібліотек України: проблеми формування та розвитку

13:00 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 14:45

Баркова О.В. Он-лайнові інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

14:45 - 15:30

Синицина П.С. Автоматизація діяльності бібліотеки КНТЕУ на базі бібліотечно-інформаційної системи "УФД/Бібліотека"

15:45 - 16:30

Рудзський Л.З. Сервісні, програмні та інформаційні ресурси для підтримки функціонування процесів в АБІС

16:30 - 17:15

Шац І.В. Координация деятельности библиотек различной ведомственной принадлежности при создании корпоративных библиотечных ресурсов (.pdf, 380 k), текст доповіді (.pdf, 477 k)

26 лютого

10:00 - 10:45

Лапо П.М. Основные направления информатизации Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета

10:45 - 11:30

Малюкова І.Г. Стан розвитку дистанційної освіти в Україні (.pdf, 1344 k)

11:45 - 12:20

Валуйский В.М. Програмно-технічне забезпечення дистанційної освіти

12:20 - 13:00

Кухаренко В.М. Організація дистанційного навчання в університеті (.pdf, 361 k)

13:00 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 14:45

Галаган В.Г. Стан та перспективи розвитку УРАН в організації дистанційної освіти та доступу до бібліотечних ресурсів

14:45 - 15:30

Тимофєєв В.І. Перспективи міжнародного співробітництва УРАН і інтеграція з науково-освітніми мережами Західної Європи (.pdf, 1245 k)

15:45 - 16:15

Решетнік Н.М. Інформаційні ресурси бібліотеки НТУ "ХПІ" у Інтернеті (.pdf, 2784 k)

16:15 - 16:45

Ковальчук О.В. Управління електронно-інформаційними ресурсами науково-технічної бібліотеки Тернопільського державного технічного університету ім. Пулюя

16:45 - 17:15

Кириченко Н.В. Створення електронних каталогів: досвід, проблеми та перспективи

27 лютого

10:00 - 10:45

Дригайло В.Г. Інформатизація науково-технічної бібліотеки НТУУ "КПІ": стан і перспективи (.pdf, 112 k)

10:45 - 11:30

Левченко І.Г. Інформаційне забезпечення користувачів за допомогою мережевих технологій

11:45 - 12:20

Нефьодова О.Н. Автоматизація бібліотеки Національної гірничої академії України, як засіб розширення доступу до інформаці (.pdf, 123 k)

12:20 - 13:00

Киричек Г.Г. Електронні ресурси НБ ЗНТУ (.pdf, 2559 k), текст доповіді (.pdf, 126 k)

13:00 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 14:45

Єпіфанова О.В. Особливості компютерної реалізації задачі обліку нових надходжень (на прикладі впроваждення у відділу комплектування наукової бібліотеки СНУ

Практичні заняття в Українському Центрі дистанційної освіти:

Кухаренко В.М. Чат "Особливості дистанційного навчання".
Кухаренко В.М. Створення дистанційного курсу в віртуальному середовищі "Веб-клас ХПІ"

Презентації фахівців УЦДО:

Ярмолович Л.П. Друга економічна освіта через Інтернет. Досвід Міжнародного університу фінансів.
Соколовська А.П. Дистанційне навчання бібліотечних працівників як засіб підвищення професійної компетенції

14:45 - 15:30

Айвазян О.Б. Практика менеджменту бібліотеки ТУП (.pdf, 529 k), текст доповіді (.pdf, 125 k)

15:45 - 16:30

Шершньова Л.О. Інформаційні ресурси бібліотек вузів Донецької зони і проблеми їх розвитку

16:30 - 17:15

Корольова Т. Д. Сучасні інформаційні технології у розвитку інформаційного сервісу: досвід використання у бібліотеці УДМТ (.pdf, 2626 k)

28 лютого

10:00 - 11:30

Циделко В.Д. Презентація віртуальної лабораторії з метрології

11:45 - 13:00

Круглий стіл учасників семінару. Виступи, обговорення, прийняття рішень

13:00 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 17:00

Підведення підсумків, закриття семінару

Для національного технічного університету України "Київський політехнічний університет" стали традиційним довгострокові проекти за сприянням міжнародної програми "Темпус Тацис" та за участю університетів міст Аахена, Ільменау (Німеччина) та Дельфта (Нідерланди).

Нині діючий проект присвячений прикладним проблемам застосування інформаційних технологій, а саме інформатизації науково - технічних бібліотек на основі науково-освітніх комп`ютерних мереж передачі даних, створенню електронних бібліотек, інформаційному забезпеченню дистанційного навчання. Керівниками цього проекту є професор Рейн-Вестфальської технічної школи (м. Аахен) проф. Й. Ергер та перший проректор НТУУ "КПІ" проф. Ю.І. Якименко.

Його практичними результатами є створення і оснащення комп'ютерного центру для навчання адміністраторів бібліотечних систем та комп'ютерних мереж, дооснащення обчислювальною технікою телекомунікаційного вузла, а також науково - технічної бібліотеки університету, проведення міжнародних семінарів "Сучасні інформаційні технології для бібліотек" та "Сучасні інформаційні технології бібліотек та менеджмент науково - освітніх мереж".

За час виконання проекту проведено в 2000 та 2001 роках п`ять міжнародних школи-семінари. В 2000 році з 9 по 12 квітня та з 1 по 4 жовтня, а в 2001 році 23-25 жовтня та 4-7 грудня, 25-28 лютого 2002 р. За цей час більше 200 спеціалістів з міст України, які представляли більш як 40 університетів і бібліотек, підвищили свою кваліфікацію.

По результатах проекту кілька десятків слухачів школи-семінара отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Головна їх мета - визначити шляхи впровадження інформаційних технологій зокрема у вищих навчальних закладах і бібліотеках; об`єднати зусилля вузів і фахівців для створення єдиного освітнього інформаційного простору. Лекції, дискусії, круглі столи, обмін досвідом, практичні заняття, що відбувалися в рамках семінарів, направлені на опрацювання і вироблення спільної позиції щодо шляхів інформатизації вузів і бібліотек.

Заключна п'ята міжнародна школа-семінар "Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж" відбулася на базі НТБ НТУУ "КПІ" і українського центру дистанційного навчання НТУУ "КПІ" і стала підсумковою. Працювали дві секції: "Менеджмент бібліотечних інформаційних мереж" та "Інформаційне та комунікаційне забезпечення дистанційної освіти".

Цього разу були представлені українські навчальні заклади та наукові бібліотеки. Серед них політехнічні вузи Києва, Донецька, Львова, Одеси, Харкова, технічні університети Запоріжжя, Луганська, Миколаєва, Тернополя, Івано-Франківська, національна гірнича Академія, національний університет ім. Т. Шевченка, Харківський національний університет, Київські вузи: Міжнародний університет цивільної авіації, Університет харчових технологій, Університет технологій та дизайну, Національний аграрний університет, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова. Серед тих, хто вперше брав участь в роботі школи-семінару Білоруський державний університет, Запорізький державний університет, Дніпропетровський університет управління бізнесу і права, Київський університет будівництва і архітектури, Національний торгово-економічний університет, Державна освітянська бібліотека.

Серед бібліотек і інформаційних центрів Національна бібліотека України ім.Вернадського, Міська публічна бібліотека ім. Лесі Українки, Центр військово-наукової інформації ЦНД збройних сил України, Київська асоціація користувачів системи ІРБІС та бібліотечних інформаційних технологій, Державна академія підвищення кваліфікацій: керівних кадрів міністерства культури і мистецтв України, Центр інформаційних ресурсів посольства США в Україні.

Роботу школи - семінару відкрив керівник проекту перший проректор НТУУ "КПІ" проф. Якименко Ю.І. Заступник першого проректора Тимофєєв В.І. виступив із доповіддю "Перспективи міжнародного співробітництва УРАН і інтеграція з науково-освітніми мережами Західної Європи". Технічний керівник проекту УРАН Галаган В.Г. зробив доповідь "Стан і перспективи розвитку дистанційної освіти та доступу до бібліотечних ресурсів". Він підкреслив, що розвиток та використання інформаційних ресурсів вузів не можливо без використання відповідної транспортної системи передачі інформації. Саме такою для університетів і академічних установ Києва, Донецька, Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Запоріжжя і інших міст стала комп'ютерна мережа УРАН. Зокрема для вузівських бібліотек це засіб та основа технічної взаємодії для міжбібліотечного обміну інформаційними ресурсами. З одного боку у бібліотек з'являється можливість використовувати та поповнювати власний розподілений інформаційний ресурс. Слід зауважити, що кампусові мережі університетів, базових центрів УРАН є основою створення та розподіленого використання баз знань і баз даних навчального характеру, а в перспективі створення глобальних і регіональних баз даних освітнього і наукового характеру. Реалізація в повному обсязі забезпечить якісно новий рівень доступу до національних регіональних і зарубіжних баз комп'ютерних даних, знань, каталогів бібліотек. Щодо до суто бібліотечної справи, то згадані можливості традиційна бібліотека може реалізувати лише за умови трансформації в електронну. Така трансформація може бути здійснена лише завдяки комплексному вирішенню проблем.

Сьогодні до ключових проблем можна віднести створення інформаційної інфраструктури бібліотек України на основі мережі УРАН та поповнення її інформаційними ресурсами - електронними каталогами, інформаційно-пошуковими системами, електронними посібниками, тощо. Широкий доступ до цього надбання неможливий без інтеграції бібліотек та налагодження міжбібліотечної взаємодії - застосування інформаційних технологій. Ці проблеми були розкриті в доповідях Дригайла В.Г. "Інформатизація НТБ НТУУ "КПІ": стан і перспективи", Лапо П.М. "Основні напрямки інформатизації фундаментальної бібліотеки Білоруського державного університету, Шаца І.В. "Координація діяльності бібліотек різних відомств при створенні корпоративних бібліотечних ресурсів", Шершньової Л.Д. "Інформаційне забезпечення користувачів за допомогою мережених технологій", Корольової Т.Д. "Сучасні інформаційні технології у розвитку інформаційного сервісу; досвід використання у бібліотеці Миколаївського морського технічного університету", Нефедової О.Н. "Автоматизація бібліотеки Національної гірничої академії України, як засіб розширення доступу до до інформації", Єпіфанової О.В. "Особливості комп'ютерної реалізації задач обліку нових надходжень (на прикладі впровадження у відділі комплектування бібліотеки Далекосхідного університету)".

Електронним бібліотекам і ресурсам були присвячені доповіді: Костенка Л.Й - "Система електронних бібліотек України: проблеми формування та розвитку", Баркової О.В. "Онлайнові інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського", Кириченко Н.В. "Створення електронних каталогів: досвід, проблеми, перспективи", Киричек Г.Г. "Електронні ресурси НБ ЗНТУ", Ковальчука О.В. "Управління електронними інформаційними ресурсами НТБ Тернопільського державного технічного університету".

Проблемі використання Інтернет в роботі бібліотеки були присвячені доповіді Решетнік Н.М. "Інформаційні ресурси бібліотеки НТУУ "КПІ" у Інтернеті", Скнар. В.К. "Порівняльний аналіз ефективної реалізації проектів "Інтернет в бібліотеках LEAP".

Використання програмного забезпечення бібліотек УФД "Бібліотека" і ІРБІС було висвітлено в доповідях Синициної П.С. "Автоматизація бібліотеки КНТЕУ на базі бібліотечно-інформаційної системи УФД "Бібліотека", Рудзького Л.З. "Сервісні програми та інформаційні ресурси для підтримки функціонування процесів АБІС".

Заступник директора бібліотеки Айвазян О.Б. виступила із доповіддю "Практика менеджменту бібліотеки Технологічного університету Поділля".

Дедалі більшого значення в проведенні інформаційних технологів відіграє дистанційне навчання, участь у вирішенні проблем з цього питання вузів і бібліотек, на пленарних засіданнях, на практичних і секційних заняттях учасники школи - семінару заслухали доповіді Пашкової В.С. "Роль бібліотек в організації дистанційного навчання", Малюкової І. Г. "Стан розвитку дистанційної освіти на Україні", Валуйського В.М. "Програмно - технічне забезпечення дистанційної освіти", Кухаренка В.М. "Організація дистанційного навчання в університеті" він же провів практичні заняття в УЦДО на такі теми: "Особливості дистанційного навчання", "Створення дистанційного курсу в віртуальному середовищі", "Веб - клас "ХПІ".

Фахівці УЦДО провели презентації: Ярмолович Л.П. "Друга економічна освіта через Інтернет. Досвід міжнародного університету фінансів", Соколовської А.П. "Дистанційне навчання бібліотечних працівників, як засіб підвищення професійної компетенції".

В останній день роботи школи-семінару завідуючий кафедрою метрології і вимірювальної техніки НТУУ "КПІ", на базі якої створена віртуальна лабораторія фірми "Моторола", професор Циделко В.Д. провів для учасників семінару із навчального корпусу її презентацію. Учасникам семінару у режимі телеконференції було презентовано організацію дистанційного навчання студентів з циклу технічних дисциплін і навчально-методичне забезпечення із застосуванням мультимедійних технологій.

В підведенні підсумків роботи школи - cемінар взяли участь перший проректор Ю.І. Якименко, заступник першого проректора В.І.Тимофеєв, менеджер-координатор офісу програми "Темпус-Тасіс" О.В.Верцанова, учасники семінару В.Г.Галаган, В.Г.Дригайло, В.М.Кучеренко, О.В.Шишка, І.Г.Левченко, О.Н.Нефьодова, Л.В.Савенкова.

Визначено необхідність продовжувати роботу з інформатизації бібліотек, створення електронних бібліотек, вирішення в зв`язку з цим проблем авторського права, необхідність прийняття закону про авторські права, необхідність закону про електронний документ. Вироблення єдиної державної політики в розробці єдиного формату електронного опису, Укрмарку, єдиної класифікації видань документів для книговидавничої , книгоросповсюджувальної справи і бібліотек. Зазначено необхідність участі бібліотек у підготовці курсів дистанційного навчання і розробці навчально-методичного забезпечення, включаючи матеріали на електронних носіях, використання довідкових систем і науково-освітніх баз даних. Необхідно підвищувати кваліфікацію бібліотечних працівників на всіх рівнях, які б поєднували знання бібліотечної справи та інформаційних технологій, тощо.

До ключових проблем бібліотек сьогодні можна віднести створення інформаційної інфраструктури бібліотек України на основі мережі УРАН і наповнення її інформаційними ресурсами - електронними каталогами, інформаційно-пошуковими системами, електронними посібниками, тощо.

Широкий доступ до цього надбання не можливий без інтеграції бібліотек і налагодження міжбібліотечної взаємодії із застосуванням інформаційних технологій. Окремим завданням є підготовка високопрофесійних кадрів, що поєднують знання і вміння у бібліотечній справі і інформаційних технологій.

По результатах роботи міжнародних семінарів готується до видання збірка матеріалів.